Ohjeistus vuoden 2024 presidentinvaalien kampanjointiin Helsingin kaupallisilla toreilla

14.12.2023 / 16:08

Helsingin Kaupunkitilat on julkaissut ohjeistuksen vuoden 2024 presidentinvaalien kampanjointiin Helsingin kaupallisilla torialueilla. Helsingin Kaupunkitilat jakaa vaalikampanjointipaikkoja 10.1.-27.1.2024 väliselle ajalle.

Tasavallan presidentinvaali 2024

Presidentinvaali järjestetään sunnuntaina 28.1.2024. Ennakkoäänestys on kotimaassa 17. – 23.1.2024.

Helsingin Kaupunkitilat jakaa vaalikampanjointipaikkoja Helsingin kaupallisille torialueille, torien aukioloaikana tapahtuvaan vaalikampanjointiin 10.1.– 27.1.2024 väliselle ajalle.

Toinen vaalikierros

Mahdollisen toisen vaalin (toisen kierroksen) vaalipäivä on sunnuntai 11.2.2024. Toisen kierroksen ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 31.1.- 6.2.2024.

Toisen kierroksen toteutuessa Helsingin Kaupunkitilat jakaa vaalikampanjointipaikkoja Helsingin kaupallisille torialueille, torien aukioloaikana tapahtuvaan vaalikampanjointiin 29.1.– 10.2.2024 väliselle ajalle.

  • Hakaniemen torilla ja Kauppatorilla toripaikkaa ei voi etukäteen varata, vaan paikat osoitetaan puolueille torilla halli- ja torivalvojan toimesta päivittäin alkaen klo 9.
  • Muille toreille osoitetaan tietty alue puolueiden käyttöön.

Kaupunkitilojen hallinnoimia torialueita

Helsingin Kaupunkitilojen hallinnoimia torialueita ovat Kauppatori, Hakaniemen tori, Hietalahden tori, Fredrikin tori, Haagan tori, Töölön tori ja Ylä-Malmin tori.

Hakaniemen sunnuntaimarkkinat

Vaalikampanjapaikkoja varataan TMK Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy:n kautta https://www.markkina.net/

Kaupallisten torialueiden vaalikampanjapaikan tiedot ja säännöt

  • Paikan koko on enintään 3x3m, jonka sisään voidaan sijoittaa esimerkiksi teltta.
  • Paikalla ei ole luvallista järjestää ruoka- tai juomatarjoilua, eikä myyntiä.
  • Äänentoistolaitteiden käyttäminen on kielletty.
  • Sähköä saa torilla olevista sähköautomaatista matkapuhelimella.

Mikäli paikalla käytetään sähköä, tulee sähköturvallisuutta koskevia määräyksiä noudattaa. Ulkona käytettävien sähkölaitteiden on aina oltava suojaeristettyjä, suojamaadoitettuja tai suojajännitteellä toimivia. Sähkölaitteiden tulee olla ehdottoman ehjiä ja ulkokäyttöön soveltuvia. Kaupunkitilojen edustajilla on oikeus poistaa ulkokäyttöön soveltumattomat johdot ja sähkölaitteet. Sähköjohdot on lisäksi sijoitettava ja suojattava niin, ettei niistä aiheudu muille vaaraa tai haittaa. Jos sähköjohto viedään ajoreitin poikki, tulee se suojata.

  • Autojen pysäköinti torialueella on kielletty toriaikana. Tavaroiden lastaus ja purkaminen on tällöin tehtävä kauppatoimintaa häiritsemättä (enintään 30 min).
  • Torialueella on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä, sekä poliisin, ympäristöviranomaisten ja muiden viranomaisten, sekä Kaupunkitilojen edustajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Kaupunkitilojen edustajalla on oikeus poistaa torilta toimija, joka ei noudata annettuja ohjeita tai määräyksiä, tai muutoin toimii sopimattomasti.
  • Helsingin Kaupunkitilat pidättää itsellään oikeuden muutoksiin. Mikäli vaalikampanjapaikkaa ei säästä tai muista toiminnallisista syistä (esim. lakko) voida luovuttaa toimijan käyttöön, Helsingin Kaupunkitilat ei vastaa toimijalle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

Tiedustelut

Tiimipäällikkö:
Iina Paukkunen
iina.paukkunen@kaupunkitilat.fi
puh. +358 50 413 0720

Halli- ja torivalvojat:
Hakaniemen torin torivalvoja
puh. +358 401359052

Kauppatorin torivalvoja
puh. +358 40 135 9051