Vill du sälja på ett torg?

Helsingfors Stadslokaler Ab håller på att förnya uthyrningen av torgplatser. Ansökan om torgplatser för 2023 har slutat och hyresbeslut fattats. Information om nya ansökningar publiceras på den här sidan. 

Du kan också be om mer information på vuokraus@kaupunkitilat.fi